News

นศ.คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ

นางสาวภควรัญชน์ ตันสุน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับสอง" จากการประกวดเขียนเรียงความ

หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัล High Performance

ร่วมแสดงความยินดี🥰

กับน.ส.ณิชนันท์ กาศิเษฎาพันธ์ น.ส.พชรภา พิพัฒน์นัดดา

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ ทีม THE SPECTRUM

ได้รับ

เรียนทำไร? : วิศวกรรมอาหาร

เรียนไปทำไร วิศวกรรมอาหาร

สวัสดีครับ ผม ดร.ณัฐวุติ ชาวเมือง หรืออาจารย์โอเชาว์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เปิดตรวจสุขภาพนักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังประจำปี 2566 
📆 ในวันที่ 21-30 มิถุนายน 2566 
📌

​ ธัญสินี มุขดา คว้าเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ​ซีเกมส์ 2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญสินี มุขดา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ✨

🥈ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด

ประเภทพุมเซ่ ฟรีสไตล์หญิง

ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2023 ครั้งที่

Happy University ความสุขที่หาซื้อไม่ได้

Happy University ความสุขที่หาซื้อไม่ได้

         ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องปกติที่คนทั่วไปจะประสบพบเจอกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ ความเครียดอาจเกิดจากหลายปัจจัย

ธนัส นศ.สถาปัตย์คว้าชนะเลิศ ประกวดแบบแนวความคิดลานกีฬา กทม.

ขอแสดงความยินดี กับนายธนัช  ขุนทอง นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

“การประกวดแบบแนวความคิดลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน”

หารือความร่วมมือ

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yoshikazu Miyanaga

President, Chitose Institute

iThesis

#iThesis #CounselingServices
👩‍💻KLLC และ ห้องสมุดเปิดบริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ iThesis (Counseling Services) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ผู้ใช้บริการที่ต้องการขอคำปรึกษาการใช้งาน

สรรหาคณบดี ว.วิศวกรรมสังคีต

ประกาศการสรรหาคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ