Skip to main content

News

ประกวดภาพถ่าย

ขอเชิญนักศึกษา สจล. ร่วมส่งผลงาน ประกวดภาพถ่ายใน สจล. PHOTO CONTEST 2024

หัวข้อ “64ปี

Grab x KMITL

🚨 Grab x KMITL 🚨
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของ สจล. เท่านั้น 

ผู้ใช้ใหม่ GrabUnlimited

นศ.วิศวฯ คว้าแชมป์ ประกวดนวัตกรรม KU Happy & Healthy Hackathon

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก KU Happy & Healthy Hackathon 2024

สจล. MOU งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ Fraunhofer

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ Fraunhofer ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการวิจัยของประเทศเยอรมนี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

หนึ่งในการร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการนำ “ต้นธูปฤาษี”

วันวิทยาศาสตร์ ลาดกระบังชุมพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรจัดงาน "วันวิทยาศาสตร์ ลาดกระบังชุมพร" ภายใต้แนวคิด : Magic of Science

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

.

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘

ว.นวัตกรรมการผลิตขั้นสูง โชว์นวัตกรรมแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล. เข้าร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศความพร้อม เนรมิตงานใหญ่ อว.แฟร์

คณะไอที เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) คณะไอทีลาดกระบัง 2/2567
--------------------------
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (BU Alumni Diamond Award

สถาปัตย์ฯ สจล. จัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum: Design for a Better World

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ (AAD) สจล.

จัดฟอรัมใหญ่ ระดับโลก AAD Global Forum