Skip to main content

News

สุดยอดบุคลากรแห่ง ปี 2567

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ!

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัล

“สุดยอดบุคลากรแห่ง ปี2567”

🧡 สจล. มอบรางวัล “สุดยอดบุคลากรแห่ง

DRLE2024

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 14  เรื่อง  “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง

TCAS2

เปิดรับสมัคร TCAS 2 แล้ววันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/explore

No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ของกำนัล

          รศ. ดร.คมสัน  มาลีสี อธิการบดี ประกาศและถ่ายทอดนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

TCAS2 ว.ชุมพร

รอบโควตา "TCAS2" 
#พระจอมเกล้าลาดกระบังชุมพร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS
รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการแววนวัตกร (4+1)

เปิดรับสมัครแล้ว ! โครงการแววนวัตกร (4+1)
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรียนตรีต่อโท ✨
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 
วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

เล่าข่าว สจล.

ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.57 วันที่ 4 -10 มีนาคม 2567

ประกาศผลรางวัล Senior Project Pitching Challenge

💥ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรม Senior Project Pitching Challenge #ค้นคว้าหาสุดยอดไอเดียแห่งนวัตกรรม ซึ่งในกิจกรรมนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เริ่มแล้ว KMITL INNOVATION EXPO 2024

เริ่มแล้ว! “ KMITL INNOVATION EXPO 2024”   
งานแสดงนวัตกรรม - ผลงานวิจัย

รถไฟไทยทำ รุ่น สุดขอบฟ้า และรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รถไฟ EV

รถไฟไทยทำ รุ่น สุดขอบฟ้า และรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รถไฟ EV

ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย

พิธีเปิด KMITL Innovation Expo 2024

KMITL Innovation Expo 2024

1 มีนาคม 2567 พิธีเปิด KMITL Innovation