Skip to main content

News

ยื่นขอทรานสคริปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการขอเอกสาร Digital Transcript สำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า สจล.
🧡https://www.reg.kmitl.ac.th/studen.../digital_transcript.php

🔰คู่มือการขอ Digital -

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน
เปิดรับสมัครแล้ว รอบ Online จำนวน 500 ท่าน

สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา และ

สจล. เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคนพิการ

สจล. เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพคนพิการ

(9 พฤษภาคม 2567) สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) ภายใต้สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโครงการ DEP

รับสมัครอาจารย์ 32 อัตรา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป้นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 32 ตำแหน่ง ดังนี้

KMITL Expert สงกรานต์ฟีเวอร์! เทศกาลขวัญใจชาวต่างชาติ

สงกรานต์ฟีเวอร์! เทศกาลขวัญใจชาวต่างชาติ

เปิดลึกอีกมุม
3 อาจารย์ต่างชาติของ สจล.
“สงกรานต์ไทยไม่ได้มีดีแค่สาดน้ำอย่างเดียว”

     

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี

(1 พฤษภาคม 2567) รศ. ดร.คมสัน มาลีสี

Fluidra Astral Pool x KMITL

(1 พฤษภาคม 2567) รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณสุธี เวชพฤกษ์พิทักษ์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ (KBS) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกาษา หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
🔸 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

📣 STAY TUNED❗📣

สิงหาคมนี้เตรียมตัวให้พร้อม❗ แล้วพบกันในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์🧪✨
“Through Science & Technology, Anything