News

กฐินพระราชทาน สจล.

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ

ศิษย์เก่าเกียรติยศ คุณจิราพร ลายลักษณ์

คุณจิราพร ลายลักษณ์ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ "62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of innovation"

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ภิมุข สิมะโรจน์

คุณภิมุข สิมะโรจน์ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ

"62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of innovation"

สกรรจ์ นักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ SCGP Speak Out 2022

ขอแสดงความยินดีกับนายสกรรจ์ เกียรติบุญศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ

ขอเชิญผู้สนใจมาช่วยกันออกแบบเมือง ในโครงการ Hackable City

📢📢 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ มาร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ของการออกแบบเมือง ใน 6 เมือง คือ น่าน สกลนคร

ฝึกชินนสาสมาธิ เพื่อชนะใจตนเอง

🥰ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ชินนสาสมาธิ เพื่อชนะใจตนเอง ให้ทุกคนได้รู้จักการทำสมาธิแบบง่ายๆ

และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับเกียรติจาก : พล

ชมภาพบรรยากาศ โครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก

เริ่มแล้ว 🚀โครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็กหลักสูตรแรกของวันนี้ Pre programming 101 by Kids University ได้รับเกียรติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ดร.สุจิรา

META EXPO 2022

META EXPO 2022 เข้าชมฟรี ‼️

งานเอ็กซ์โปแสดงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะ และ การออกแบบ

22 ตุลาคมนี้ Dek-D's TCAS FAIR จัดใหญ่ จัดเต็ม เปิดรายละเอียดทุกหลักสูตรของ สจล. ที่ไบเทค บางนา

 📣📣เริ่มแล้ว !!

งาน Dek-D's TCAS FAIR จัดใหญ่ จัดเต็ม เปิดรายละเอียดทุกหลักสูตร

คอร์สออนไลน์การเรียนรู้ในโลกดิจิตอล

คอร์สออนไลน์การเรียนรู้ในโลกดิจิตอล

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สจล. จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
จัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

เช้าวันนี้