News

เปิดบ้านไอทีลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ กับงานเปิดบ้านไอทีลาดกระบัง IT Ladkrabang Open House 2022

ขอให้ผู้ใช้ Account ของสถาบัน ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ขอให้ผู้ใช้ Account ของสถาบัน ย้ายข้อมูลออกจาก Google Drive ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565

KMITL ACTIVE AGING DAY ( สูงวัยอย่างแอคทีฟ )

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดงาน KMITL ACTIVE AGING DAY (

นศ.คณะวิทย์ฯ ทีม “Electron Plus” คว้าที่ 1 นักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า

Electron Plus” คว้าที่ 1 นักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ด้านพลังงานไฟฟ้า

Electron Plus” เจ้าของไอเดีย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิ ณ พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ในช่วงเวลาบ่ายของวันพุธที่ 9

Kaipou (ไกปู) นักศึกษาบริหารธุรกิจ เกมเมอร์ไทยรุ่นใหม่ผู้สร้างชื่อในเวทีระดับโลก ​

ขอแสดงความยินดีกับ Kaipou (ไกปู) เกมเมอร์ไทยรุ่นใหม่ผู้สร้างชื่อในเวทีระดับโลก🌏

นายณัฏฐพัฒน์ อนุรักษ์ธาดา ชื่อในเกมคือ Kaipou (ไกปู) นักศึกษาชั้นปีที่

ชมภาพบรรยากาศงาน META EXPO 2022 

META EXPO 2022 

งานเอ็กซ์โปแสดงนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะ และ การออกแบบ ครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

ชมภาพบรรยากาศ Open House เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดโครงการ Open House เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565

ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

โครงการ Xcer-SCIENCE@KMITL ✨

“ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์”

สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นจากภาควิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สจล