Skip to main content

News

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.47 วันที่ 25 - 31 ธันวาคม

เล่าข่าว สจล.

รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.46 วันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ สจล.เปิดรับสมัคร

สมัครเลย! โอกาสในการเรียนแพทย์ มาถึงแล้ว
คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้เท่านั้น

สจล.ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร.รัชนี

รองชนะเลิศอันดับ 1 แปลและล่ามไทยจีน - จีนไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.สุชาวดี สวนทอง

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ

TOEIC2567

เปิดรับสมัครสอบ ᴛᴏᴇɪᴄ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สจล.
.
รอบสอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567

𝐀𝐈 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 & 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐢𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑

มหาวิทยาลัย CMKL ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรของ สจล. ร่วมกับ สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ จัดงาน 𝐀𝐈 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 &

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.45 วันที่ 11– 17 ธันวาคม 2566

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่

พิธีพุทธาภิเษกพระมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สจล. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง (หลวงพ่อทองคำ)

KRIS Initiatives for the Betterment of the Society

At King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) and KMITL