News

วิธีการเดินทางมายัง สจล.

การเดินทางมายัง #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #สจล ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

🚂รถไฟ ลงป้ายหยุดรถไฟพระจอมเกล้า

สจล.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิต และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบัน และบุคลากรร่วมถวายพระพรชัยมงคล สวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิต และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

9 หลักสูตรน่าเรียน วิดยาลาดกระบัง

รวม 9 หลักสูตรน่าเรียน 📣📚🎉
คณะวิทยาศาสตร์ สจล. 
-------------------------
น้องๆคนไหน ยังลังเลจะเลือกเรียนสาขาไหน 
จบไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง 

คณะผู้บริหาร สจล.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล.พร้อมคณะผู้บริหาร

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

รศ. ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ ได้รับเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มศว

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ญาณีพร พัชรวรโชติ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ได้รับคัดเลือกให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ประจำปี 2565

นศ.คณะวิทย์ฯ คว้าเหรียญทองปืนสั้นยิงช้าระยะ 50 เมตร

ขอแสดงความยินดีกับนายบริพัตร จริยาทัศน์กร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 คว้าเหรียญทอง ประเภทปืนสั้นยิงช้าระยะ 50 เมตร

"เซลล์ต้นแบบไฮบริดคาปาซิเตอร์แบบกึ่งของแข็งฯ" รับรางวัลระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Page

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ , ผศ. ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมอาหาร คว้า 2 รางวัลระดับ Bronze จาก Young Rising Stars of Science 2022

💥นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมอาหาร คว้า 2 รางวัลระดับ Bronze จาก Young Rising Stars of

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

บรรยากาศวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

สถาบันขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

จองภาพบัณฑิต

จองภาพบัณฑิต #สจล ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

🔰วันที่ 10-11 ธันวาคม 2565

คุณทวีวัฒน์ จันทรเสโน ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29

ศิษย์เก่าเกียรติยศ คุณทวีวัฒน์ จันทรเสโน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 29

ติตามชมคลิป https://youtu.be/3XrB2oQRGlY