Skip to main content

สจล. จับมือ กระทรวงการต่างประเทศ ไทยพีบีเอส นำนักวิชาการถกปัญหาระดับโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร

1

สจล. จับมือ กระทรวงการต่างประเทศ และไทยพีบีเอส นำนักวิชาการ และตัวแทนนักศึกษาด้านนวัตกรรมอาหาร และการแพทย์ ถกประเด็นปัญหาระดับโลกด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านเวทีเอเปค แนะทุกฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกัน

โดยนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยให้ความร่วมมือทางด้านการเกษตร ผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG :Bio-Circular-Green Economy ควบคู่กับนโยบาย 3S ได้แก่ Safety ความปลอดภัยของอาหาร Security ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และ Sustainability ความยั่งยืนของภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคเอเปค ซึ่งการจัดเวที APEC Media Focus เป็นการหยิบประเด็นที่สำคัญมาหารือในวงวิชาการ และสื่อสารมวลชน เพื่อยกระดับประเด็นปัญหาให้เป็นที่ตระหนักของสังคมและหาทางออกร่วมกัน

ด้าน รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สถาบันได้ผลักดันเรื่องนวัตกรรมทางอาหารและความมั่นคงทางอาหารมาโดยตลอดผ่านการทำการวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกันกับชุมชนยกตัวอย่างเช่น นวัตกรรมจากข้าวไร่จังหวัดชุมพรซึ่งเรามีมากกว่า 14 สายพันธุ์ นวัตกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคนรองรับสังคมสูงวัย และฟื้นฟูความเจ็บป่วยของร่างกายในช่วงวิกฤติโรคระบาดต่างๆ จากนักวิชาการด้านวิศวกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ นาย พิชญะ พิชัยรณรงค์สงคราม และนางสาวธัญสินี รัตนพล จาก Culinary Science and Foodservice Management ได้นำเสนอมุมมอง ต่อการยกระดับความยั่งยืนทางด้านอาหารว่า ภาครัฐควรให้ความสนใจและทุ่มเทกับงานวิจัยทางด้านโปรและพรีไบโอติก เพราะมีส่วนช่วยอย่างมากในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและลดอาการเจ็บป่วยต่างๆโดยอาหารที่มีประโยชน์หรืออาหารนวัตกรรมอย่างมีราคาแพงและคนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงหากมีการส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนตรงนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรไทยดีขึ้นอีกด้วย

ผู้สนใจรายละเอียดการสัมมนาสามารถการติดตามและรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ www.kmitl.ac.th

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page