Skip to main content

Xcer-Science กิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษา 

xcer

มาแล้วกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษา 📣

กับกิจกรรม Xcer-Science 🎉✨

🔸มาออกกำลังกายสมอง เสริมทักษะการแก้ปัญหา ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยคอร์สเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ เด็กๆจะได้ฝึกทักษะภาคปฎิบัติในห้อง ปฎิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยทีมงานอาจารย์ พี่ๆนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2565

🔸ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับการตรวจ ATK ในวันที่จัดกิจกรรม🔸

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebook : Sci KMITL

E-mail : service-sci@kmitl.ac.th

โทร.0 2329 8400-11 ต่อ 210

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page