Skip to main content

เรียนไปทำไร? EP.3 คณิตศาสตร์

เรียนไปทำไร?

เรียนไปทำไร EP.3 คณิตศาสตร์

            บางคนอาจมองว่าคณิตศาสตร์จะเรียนไปทำไม ในเมื่อเครื่องคิดเลขก็มีอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ? การที่มีเครื่องคิดเลข มันก็ง่ายต่อการคำนวณ แต่ถ้าสมมติเราไม่รู้วิธีว่าจะกดเครื่องคิดเลขยังไงให้มันเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ต้องการบวกเลข 1 ถึง 100 คนที่ไม่ค่อยรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ก็จะกด 1+2+3+4+5+.... ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าสมมติเรารู้ว่าการที่เราจะบวกเลขแบบนี้ให้ง่ายขึ้น และเรามีพื้นฐานคณิตศาสตร์มาแล้ว มีการวิเคราะห์มาแล้ว เราสามารถกดแค่ 101 x 50 ก็เท่ากับ 1 บวกกันถึง 100 ก็ได้

 

สวัสดีครับ ผมอาจารย์บิ๊ก ดร.ณัฐพร ชื่นเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          เรียนไปทำไร ? คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยแบบอียิปต์ บาบิโลน ก็นั่นแหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของคณิตศาสตร์ เพราะว่าเขาเริ่มใช้คณิตศาสตร์จากการนับจำนวนเพื่อดำรงชีพ ตัวอย่างเช่น ครอบครัวหนึ่งครอบครัวต้องการไปเก็บอาหาร เก็บผลไม้ให้คนในครอบครัว เขาก็จะมองว่าหยิบมาทีละลูกก็ต้องมีการนับแล้วว่า 1 ลูก หยิบ 2 อัน ก็นับเป็น 2 ลูก ก็เลยเป็นเรื่องของการนับ เริ่มเป็นคณิตศาสตร์คำนวณขึ้นมา แล้วเรียนคณิตศาสตร์ไปทำอะไร ? การเรียนคณิตศาสตร์มันเป็นพื้นฐานของการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ดังนั้น ถ้าสมมติว่าเรามีพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา เราก็สามารถเอาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เราจะประกอบอาชีพได้ อย่างเช่น เหตุการณ์น้ำท่วม ให้เราลองสังเกตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วดูว่าเวลาจะท่วมนานแค่ไหน เราก็ต้องมาศึกษาว่าอัตราที่ฝนตกมันเยอะแค่ไหน อัตราการการระบายน้ำมันเยอะแค่ไหน เราก็สามารถรู้ได้ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหน ที่จะทำให้น้ำระบายหมดไปได้เร็วขึ้น

 

          สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ สจล. จะเรียนทั้งคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้นักเรียนและผู้เรียนได้รู้ในส่วนของพื้นฐานทั้ง 2 อย่าง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เราก็จะเรียนทั้งตัวแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น ทั้งสมการอนุพันธ์ ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ เราก็จะสอนภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ อันได้แก่พวก Java , Python , Database , อัลกอริทึมต่าง ๆ เราก็สอนเป็นพื้นฐานให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สจล. จริง ๆ แล้วเรามีสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ 2 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล มันจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ก็คือในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์จะเน้นในเรื่องของพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีการเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหา แต่ในส่วนของสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล จะเน้นในส่วนของข้อมูลขนาดเยอะ ๆ และเอาตัวคณิตศาสตร์ไปแก้ไขปัญหาตัวข้อมูลนั้น ถ้าพูดถึงคณิตศาสตร์ประยุกต์สามารถไปประกอบอาชีพทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ การเงิน การประกันภัย พวกอุตสาหกรรมทางคณิตศาสตร์ได้หมดเลย หรือจะไปประกอบอาชีพครูก็ได้

คณิตศาสตร์เป็นภาษาอีกหนึ่งภาษาเลยครับ มันสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา การสื่อสารด้วยภาษาคณิตศาสตร์ ทุกคนในโลกเข้าใจตรงกัน และเราสามารถอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในโลกหรือว่าในจักรวาลได้ด้วยคณิตศาสตร์ เราก็อาจจะบอกได้เลยว่า คณิตศาสตร์เป็นภาษาสากลหรือว่าภาษาจักรวาลก็ได้ครับ