รายวิชาใหม่ สนุกกับธุรกิจออนไลน์

Image

GenEd แนะนำรายวิชาใหม่

กลุ่มศิลปะแห่งการจัดการ

 90594013 : สนุกกับธุรกิจออนไลน์ FUN WITH ONLINE BUSINESS

#เรียนกับตัวจริงด้านธุรกิจออนไลน์ #Lazada #OnlineBusiness

ครั้งแรกและครั้งเดียว ที่ #GenEd_ลาดกระบัง จับมือร่วมกับ Lazada ชวนน้องๆ ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ เรียนรู้การทำธุรกิจออนไลน์ โอกาสในการทำธุรกิจออนไลน์ รูปแบบการสร้างรายได้ออนไลน์ การตลาดออนไลน์ การประมูลออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมกับการค้าออนไลน์ การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเอง

ภาคเรียนที่ 1/2564

วันและเวลาเรียน

วันศุกร์  13.00-16.00 น.

สอนโดย: อ.ชยรัฐ พงศ์เศรษฐ์กุล, อ.กรณษา ปานสุวรรณ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ บริษัท ลาซาด้า จำกัด

(รับจำนวน 90 คน)

---------------------------------------------------------

Website : http://www.GenEd.kmitl.ac.th

Share this page