Skip to main content

นักศึกษา สจล. คว้ารางวัลที่ 1 การแข่งขัน MINI HACKATHON

นศ.วิศว ได้รับรางวัล

นักศึกษา สจล. คว้ารางวัลที่ 1 การแข่งขัน MINI HACKATHON

ขอแสดงความยินดีกับ นายจินตวัฒน์ ปูนแสงหิรัญ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชั้นปีที่ 2 หนึ่งในทีม Power Burger กับผลงานที่ชื่อว่า Awareness of Life โลกเสมือนที่ช่วยเยียวยาบาดแผลและความทุกข์ของผู้คนได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน MINI HACKATHON

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page