Skip to main content

นศ.คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ

เรียงความ

นางสาวภควรัญชน์ ตันสุน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับสอง" จากการประกวดเขียนเรียงความ

หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

โครงการ "แพนด้าสันถวไมตรี 2565"

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 214 คน

จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page