Skip to main content

ไข่ไก่สดมาตรฐาน

เปิดแหล่งวัตถุดิบ โรงอาหาร สจล.

เปลี่ยนเพราะรัก ปรับเพื่อชาว สจล. 😘

รู้หรือไม่ โรงอาหาร สจล. เราควบคุมภาพวัตถุดิบแล้วนะ ❓

วันนี้หนูอยากรู้...พี่จัดให้ จะพาทุกคนไปเปิดแหล่งวัตถุดิบ โรงอาหาร สจล.

🍳🥚 ไข่ไก่สดมาตรฐาน จาก CP 🥚🍳

🔸 คัดขนาด น้ำหนัก เท่ากันทุกฟอง

🔸 มีวันผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจน ไม่มีเสียแน่นอน

🔸 สะอาด ปลอดภัย ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่มีสารตกค้างใด ๆ

🥰เริ่มแล้ววันนี้ ทุกร้านอาหาร ในทุกโรงอาหาร ของ สจล.

ด้วยความห่วงใยจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 🧡

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page