Skip to main content

สจล. เข้ารับโล่รางวัลจาก อว.

สจล.รับรางวัล

สจล. เข้ารับโล่รางวัลจาก อว.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบโล่เพื่อขอบคุณให้กับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม และขอบคุณสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด "อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต ​COVID-19"

ถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม โดยมี ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ณ ห้องไทยจิตรลดา แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนปาร์ค

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page