Skip to main content

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คว้าชนะเลิศกีฬายิงปืน อุดมศึกษา

40.5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงชนะเลิศ อุดมศึกษา ประจำปี 2565 (ชิงถ้วยพระราชทาน)

ระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2565

1.บริพัตร จริยาทัศน์กร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1

2.วุฒิภัทร สายจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน ชั้นปี 1

1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 ทองแดง 🎉✨

ประเภทปืนสั้นยิงเร็ว, ประเภทปืนสั้นยิงช้า ระยะ 50 เมตร ,ประเภทปืนสั้นอัดลม ,ประเภทปืนสั้นมาตรฐาน ระยะ 25 เมตร

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page