Skip to main content

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

💻อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเครื่องมือในการจัดทําวิทยานิพนธ์ และเพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

.

👩‍💻โดย วิทยากร ดร. นภพรรณ คุณานุสนธิ์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการศึกษา บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด

.

ลงทะเบียน : https://lifelong.kmitl.ac.th/courses/48

.

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณศรีไพร เกษดี

โทร. 089-7851023

E-mail : sriprai.ka@kmitl.ac.th

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page