Skip to main content

นักศึกษาสจล.ได้คะแนนสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศ ในโครงการ "From Gen Z to be CEO"

gen Z

นักศึกษาสจล.ได้คะแนนสูงสุด 100 อันดับแรกของประเทศ

จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 คน

ในโครงการ "From Gen Z to be CEO"

🥇โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา ณ True Digital Park

ร่วมฉลองความสำเร็จ พร้อมกับแสดงความยินดีกับคนเก่ง TOP 100

จากโครงการ From Gen Z to be CEO  🎉

---------------------------------------------

#จะทำก็ทำได้ #KMITLFIGHT

Share this page