สจล.เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ 30 ทุน

ทุน ป.เอก ไทย

สจล.เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปริญญาเอก ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาและต่างชาติ จำนวน 30 ทุน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนปริญญาเอก / KMITL Doctoral Scholarship – HR KMITL

Share this page