ประจำปี 2565

สจล.เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ 30 ทุน

สจล.เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปริญญาเอก ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาและต่างชาติ จำนวน 30 ทุน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8