Skip to main content

MOU เครือข่ายงานทะเบียนมหาวิทยาลัย

mou

  

MOU เครือข่ายงานทะเบียนมหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร ผู้แทน สจล. ลงนามความร่วมมือกับ รศ. ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษา  พร้อมเข้าเยื่ยมชม ดูงาน และประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำตัวชี้วัดของกระบวนการปฎิบัติงานด้านทะเบียนนักศึกษา และความร่วมมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเครือข่ายงานทะเบียนนักศึกษาในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page