Skip to main content

KMIDS ฉลองครบรอบ 5 ปี

43

#KMIDS ฉลองครบรอบ 5 ปี

วันที่ 18 สิงหาคม วันก่อตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งตรงกับวันวิทยาศาสตร์ของไทย ด้วยปณิธานมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย

KMIDS มีการเรียนการสอนในรูปแบบ STEAM หลักสูตรอเมริกัน มุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นผู้นำรุ่นต่อไปของโลก เราภูมิใจและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ภารกิจนั้นยังคงแข็งแกร่งเหมือนที่เคยเป็นมา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page