Skip to main content

5 กุมภานี้ เดิน - วิ่งการกุศล “จอมไตรรัน”

จอมไตรรัน

เดิน - วิ่งการกุศล “จอมไตรรัน”

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ณ สนามกีฬากลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รายได้สมทบการก่อสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

_________________________________________

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

- เวลา 04.30 น. - วอร์มร่างกาย

- เวลา 04.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน

- เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 16 กิโลเมตร

- เวลา 05.30 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร

- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

- เวลา 09.00 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page