Skip to main content

​ ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

จองคิวฉีดวัคซีน_content

ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี💉

‼ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร สจล. ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย

จะได้รับการฉีดวัคซีนดังนี้

💉 เข็ม 1 #AstraZeneca

💉 เข็ม 2 #PFizer

📌ลงทะเบียนผ่านทาง https://co-vaccine.kmitl.ac.th/

🌟ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กดลงทะเบียน และกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วน

2. กดเข้าหน้านัดหมาย เพื่อนัดหมายวันฉีด

‼️ในวันที่ทำการนัดหมายโปรดนำเอกสารแบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน(พิมพ์หน้า-หลัง 1แผ่น ) พร้อมบัตรประชาชน แสดงต่อ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์(วร บุนนาค)

🧡 สำหรับผู้รอวัคซีนเข็ม 3 (booster) ติดตามการลงทะเบียนได้ทางหน้าเพจนี้นะคะ

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page