Skip to main content

สจล.ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก

KMITL

(2 กรกฎาคม 2567) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อก เพื่อความปลอดภัยของเราทุกคน โดยขอความร่วมมือทุกท่านสวมหมวกกันน็อก ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เข้ามาในเขตสถาบัน และบริเวณโดยรอบ ด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page