Skip to main content

ยื่นคะแนนแทนการสอบ 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗘𝘅𝗮𝗺

KMITL

ด่วน! สำหรับนักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2566 ที่ต้องการยื่นคะแนนแทนการสอบ 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗘𝘅𝗮𝗺
สามารถยื่นได้ทาง email: language@kmitl.ac.th 
ภายในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
นำส่งไฟล์ .pdf .jpg .png เท่านั้น
พร้อมแจ้ง:
1.ชื่อ-นามสกุล
2.รหัสนักศึกษา
3.คณะ
.
>> เกณฑ์คะแนนที่สามารถยื่นเพื่อเทียบการสอบ 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗘𝘅𝗮𝗺 ได้ <<
- IELTS ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป
- TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
- TOEFL iBT ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป
- TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
- CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป
- TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
- KMITL-TEP ตั้งแต่ระดับ B1 B2 และ C1 เท่านั้น
- Placement Test ตั้งแต่ระดับ B2 และ C1 เท่านั้น

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page