พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

การบิน

ชมภาพบรรยากาศ พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ATL อาคาร Terminal 2 มาฝากกัน 

สถาบันขอยินดีกับลูกพระจอมทุกท่าน

Share this page