Skip to main content

พิธีพุทธาภิเษกพระมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง

พุทธาภิเษก

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพล ภคศิริ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร สจล. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระมหาสุวรรณปฏิมากรจำลอง (หลวงพ่อทองคำ) ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และเครื่องมือแพทย์ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ Line : @ami.goldenbuddha

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook AMI KMITL

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page