Skip to main content

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

ถ่ายภาพหมู่

บรรยากาศวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

สถาบันขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page