งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ICBIM

ICBIM

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 International Conference on Business, Informatics, and Management ในวันที่ 24-27 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ สจล. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เเละ 10 สถาบัน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://incbim.org/

Share this page