ค่ายเตรียมศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

plane

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับ ม.ปลาย ร่วมค่ายเตรียมศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ค่ายที่จะตอบทุกคำถามว่า เราจะเตรียมพร้อมเป็นนักบินและวิศวกรการบิน ของ สจล. ได้อย่างไร

จากทั้งผู้เชี่ยวชาญ คณะอาจารย์ ผู้บริหาร และพี่ๆ ศิษย์เก่าของวิทยาลัย

พิเศษ ตอบคำถามชิงโควต้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ในค่ายนี้เท่านั้นน!!

International Academy of Aviation Industry – KMITL and in cooperation with Asia Aviation Academy, cordially invite high school students to join the Pre – Aero Camp 2022. This is a preparation camp for those who want to be an engineer that holds a Commercial Pilot License + Private Pilot License + Multi Engine + Instrument Rating and ICAO English Proficiency Level 4-6.

This online camp will answer your questions on how to prepare yourselves to become pilots and aeronautical engineers of KMITL. Learn from the experts, faculty members, administrators, and senior alumni of IAAI. And best of all, answer questions to win a quota slot for admission to the Bachelor of Engineering in Aeronautical Engineering and Commercial Pilot program! Only in this camp!!

Register NOW!

Share this page