Skip to main content

AAD Global Forum: Design for a Better World

KMITL
Start
End

📣 ขอเชิญเข้าร่วมงาน AAD Global Forum: Design for a Better World (GF: DfBW)
 
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ (AAD) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (สจล.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน AAD Global Forum: Design for a Better World ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 
งานนี้ไม่ใช่เพียงแค่งานสัมมนา แต่เป็นการรวมตัวของแนวคิดที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโลกอย่างสำคัญผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ 

🔸 รายละเอียดสำคัญของงาน: 
- วันที่จัดงาน: วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 
- สถานที่จัดงาน: คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ, สจล., กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 
- ธีมงาน: การออกแบบเพื่อโลกที่ดีขึ้น 
 
💡 ทำไมคุณควรเข้าร่วมงานนี้: 
- เชื่อมต่อกับผู้นำระดับโลก: มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ, นักออกแบบที่มีชื่อเสียง, และผู้คิดค้นที่มีอิทธิพล, รวมถึงวิทยากรชั้นนำอย่าง ชิเงรุ บัน, ดอน นอร์แมน, และเจฟฟรีย์ ชูเมกเกอร์ 
- เข้าถึงความรู้ที่ลึกซึ้ง: เข้าร่วมการสนทนาที่มุ่งเน้นการออกแบบ ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-centric design) และการออกแบบอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาโลก 
- เสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกทางวิชาชีพ: เพื่อค้นหาว่า การบูรณาการโซลูชันสร้างสรรค์เข้ากับงานของคุณสามารถช่วยจัดการกับปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างไร 
 
🔸 รายละเอียดการลงทะเบียน: 
- ค่าลงทะเบียน: 50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1,800 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมจากภายนอกทุกท่าน 
- ราคานี้รวม: การเข้าร่วมทุกช่วงการประชุมตลอดทั้งวัน, พักเบรคกาแฟ/ชา 2 ครั้ง, อาหารกลางวันเพื่อสร้างเครือข่าย 1 มื้อ, ของที่ระลึกพิเศษจากงาน, อุปกรณ์แปลภาษาแบบ real time 
 
📌 ลิงค์สำหรับลงทะเบียน: https://formlanding.eventpassinsight.co/aad 
การมีส่วนร่วมของคุณในงานนี้สำคัญอย่างไร: 
การเข้าร่วมงานนี้ของคุณเป็นการมีส่วนร่วมในความพยายามร่วมกันเพื่อรูปแบบอนาคตที่ยั่งยืน ขอเชิญชวนให้คุณแชร์โปสเตอร์งานและช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานนี้ 
 
🔸 หากมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดติดต่อเราโดยตรงหรือผ่านทาง AAD Global Forum Facebook: https://www.facebook.com/AADGLOBALFORUM 
 
เราตั้งตาคอยต้อนรับคุณที่ สจล. เพื่อจะร่วมกันสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อโลกที่ดีขึ้น