Skip to main content

สวัสดิการ สจล. ช่วยเหลือนักศึกษาติด COVID-19 และนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

Image

สวัสดิการ สจล. ช่วยเหลือนักศึกษาติด COVID-19 และนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

สถาบันพร้อมดูแลนักศึกษา ตั้งแต่นักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ทั้งในส่วนของ

1.ค่าตรวจเชื้อ COVID-19

2.จัดหาโรงพยาบาลรักษา

3.ค่ารักษาพยาบาล

หากนักศึกษาเป็นผู้เสี่ยงสูง หรือผู้ติดเชื้อ

สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพจ Facebook : KMITL STUDENT LIFE

https://www.facebook.com/KMITLstudentlife/

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page