Skip to main content

นศ.สถาปัตย์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

กัดก้อนเกลือ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชารีย์ สุประภากร นางสาวศราวลี ศรีศรากร นางสาวนิพินธร ธนเมธี

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศชมเชย จากผลงาน “ไม่ใช่ 1 แต่เป็น 2”  

โดยมี อ.ภาพแพรว รัตรสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม (True Young Producer Awards 2022)

ในหัวข้อ 'โลกพัง Young เปลี่ยน' จัดโดยทรูปลูกปัญญา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page