Skip to main content

กำหนดการวันพิธี วันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สจล. ประจำปีการศึกษา 2563

🔸กำหนดการในวันซ้อมใหญ่ และวันพิธี

🔸ระเบียบการแต่งกายในวันพิธี และข้อห้ามสำหรับบัณฑิต

🔸ข้อควรปฏิบัติ

‼️บัณฑิตต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ และได้รับติดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดในวันซ้อมย่อย มาแสดงตน

‼️บัณฑิตต้องมารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด หากมาสาย จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธี

🔰บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเข้ารับปริญญาบัตรได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล หลังจากเสร็จสิ้นงานพิธี 1เดือน เป็นต้นไป (โดยต้องเข้ามารับด้วยตนเอง)

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page