Skip to main content

เล่าข่าว สจล.

เล่าข่าว สจล.

🚩ประเด็นข่าว รายการ “เล่าข่าว สจล.” Ep.55 วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/908551487425299

1. งาน “KMITL Innovation Expo 2024”

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานเกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2567

3. สจล. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS 2 ปีการศึกษา 2567

4. คณะไอที เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1/ 2567

5. คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้ง หน่วยบริการวิชาการเฉพาะทางด้านการทดสอบสมรรถนะยานยนต์เชื้อเพลิงสะอาด

6. งาน “KMITL JOB FAIR 2024”

🟠 พบกับ รายการ “เล่าข่าว สจล.” ได้ ทาง facebook.com/kmitlofficial

บทความโดย

pr_1

จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานสื่อสารองค์กร สจล.

Share this page