สจล. ร่วมมือกับ Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia 🇹🇭🇲🇾

k1

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี ร่วมบันทึกข้อตกลงกับ Dr. AhmadRashidyRazali Deputy Rector UiTM Penang การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์กับคณะศิลปศาสตร์ ด้าน Hoteland Tourism Management และทําความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ในอนาคต

ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองสถาบันก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

เช่น 1. จัด Conference และ Webinar ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมอาหาร

2. แลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมอาหาร

3. Visiting Professor จัดบรรยายให้นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เมื่อปี 2560 ด้วย

#ลุยไปด้วยกัน #KMITL2022 #FightTogether #KMITL #KMITLFIGHT #สจล #พระจอมเกล้าลาดกระบัง

Share this page