นศ.คณะสถาปัตยฯ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์

นศ.สถาปัตย์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณยนุช เชียงบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ได้รับรางวัล : รางวัลอันดับ 3

จากโครงการ “การประกวดสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์” Fuji Xerox Specialty Design Contest 2022

จัดโดย บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)

Share this page