Skip to main content

ICPADM2024

KMITL

ICPADM2024 การประชุมวิชาการ International Conference on the Properties and Applications of Dleletric Meterials 
ในวันที่ 4-7 สิงหาคม 2567
Duangjitt Resort and Spa,Phuket,Thailand 
.
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทุกท่าน ส่งบทความวิจัยและร่วมประชุมวิชาการ เกี่ยวกับ วัสดุและการประยุกต์ใช้ วัสดุประเภทไดอิเล็กตริก หรือฉนวนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  ในการประชุมประกอบด้วย การเฝ้าติดตามและวินิจฉัยการเสื่อมอายุของฉนวนที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า สมบัติของวัสดุฉนวนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาโน หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ วัสดุอื่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

 

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page