📢 เปิดอบรมฟรี!!! “โปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยบล็อคโค้ด” สำหรับนักเรียน ม.ต้น

robot

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการอบรมฟรี ในโครงการ “การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้นด้วยบล๊อคโค้ด รุ่นที่ 1” (Introduction to Robot Programming with Block Code #1)
.
✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนจำกัดเพียง 18 ท่าน)
ระยะเวลาการอบรม รวม 3 วัน (20 - 21 และ 27 สิงหาคม 2565)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
.
‼️ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่: https://www.it.kmitl.ac.th/th/acad-services/blockcode/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4927 หรือ 089 699 7880 (คุณนุชรี)
#ไอทีลาดกระบัง #itladkrabang #ITKMITL #KMITL #kmitlfight #อบรมฟรี #training #BlockCode

Share this page