Skip to main content

เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

KMITL

(2 กรกฎาคม 2567) โอกาสดี สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการมาถึงแล้ว
กับโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่
ท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียนเรียน 90593001/90642013 INTEGRATED THINKING บูรณาการแห่งการคิด
.
สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
1️⃣ TECHNOPRENEURS CERTIFICATION จากสถาบันเมื่อเรียนครบ 2 รายวิชา
- 90593001/90642013 INTEGRATED THINKING
 (เปิดสอนเทอม 1/2567)
- 90643023 Technopreneurs (เปิดสอนเทอม 2/2567)
2️⃣ สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ฟรี!! ในเดือน มี.ค.68 (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเทอม 2/2567)
.
[ดูรายละเอียดกลุ่มเรียนที่เปิดสอนเทอม 1/2567]
90593001: INTEGRATED THINKING
📲https://bit.ly/4cqTxqO
90642013: INTEGRATED THINKING
📲https://bit.ly/3W8wPx1
.
รูปแบบการเรียนเป็นแบบ Online
[ดูช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่]
📲https://bit.ly/3zpTsoL

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page