Skip to main content

สถานการณ์น้ำท่วม -ศูนย์ สจล.เฝ้าระวังน้ำท่วมกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก พร้อมขับเคลื่อนเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ไทยพี

อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วม -ศูนย์ สจล.เฝ้าระวังน้ำท่วมกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก พร้อมขับเคลื่อนเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/611900583761196

ช่วงบ่ายวันนี้ (13 กันยายน 2565) สถานีรายการประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ได้สอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับ รศ. ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อน“ศูนย์ สจล.เฝ้าระวังน้ำท่วม กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก” เพื่อเป็นช่องทางประสานงานระหว่างสถาบันและชุมชน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สำหรับการทำงานของ ศูนย์ สจล. เฝ้าระวังน้ำท่วม กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ได้เปิดช่องทางให้กับผู้ประสบภัยได้ติดตามข่าวสาร อัพเดทสถานการณ์ และแจ้งขอความช่วยเหลือดังนี้

1. Line official : KMITL Fight Flood

https://lin.ee/9Cqhf0m

2.จัดทำ KMITL Tweet App: https://tweet.kmitl.ac.th/

3.เปิด Facebook Fan page : ศูนย์เฝ้าระวังน้ำท่วมกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก เพื่อติดตามข่าวสาร

4.เปิดสายด่วน 093-563-7740

5.เปิดรับเงินบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่บัญชี 088-300012-2 เพื่อใช้ในภารกิจการช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย

6.รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งนำมาบริจาคได้ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อจัดทำแจกถุงยังชีพ และมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

7.ดูแลให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ในรูปแบบ Telehealth หรือแพทย์ทางไกล โดยคลินิก สจล.

8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำคลินิกหมอไฟ (ไฟฟ้า)

#ทีมลาดกระบัง #สจล #KMITL #ลุยไปด้วยกัน

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page