นักศึกษา สจล. คว้ารางวัลTrue Young Producer Awards 2022

นศ.รับรางวัล

นักศึกษา สจล. คว้ารางวัลTrue Young Producer Awards 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลในโครงการ True Young Producer Awards 2022 หัวข้อ “โลกพัง Young เปลี่ยน” การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม จัดโดยทรูปลูกปัญญา

🔸ทีม 406FriendsStudio ได้แก่ ญาณิศร ชูโชคชัย / ภัสราภรณ์ ทองพงษ์เนียม / รมิดา อริยะวิชา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
🔸ทีม กัดก่อนเกลือ ได้แก่ ณิชารีย์ สุประภากร / ศราวลี ศรีศรากร / นิพินธร ธนเมธี ได้รับรางวัลชมเชย
โดยมีอาจารย์ภาพแพรว รัตนสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Share this page