Skip to main content

นักศึกษาวิทยาศาสตร์ คว้าเหรียญเงิน จากผลงาน “Yogaer แอปพลิเคชันตรวจสอบท่าเล่น โยคะที่ถูกวิธี"

วิทย์

ขอแสดงความยินดีกับ นายชนภัทร วิเศษโชค  นายธนกฤต ศรีสุข  และนาย นิรัติศัย สาธุ นักศึกษาชั้นปีที่  3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ระดับอุดมศึกษา จากผลงานประดิษฐ์คิดค้น  “Yogaer แอปพลิเคชันตรวจสอบท่าเล่น โยคะที่ถูกวิธี” กลุ่มเรื่องสุขภาพและการแพทย์  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2021  ในงานวันนักประดิษฐ์  ประจำปี 2564 และ 2565 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิ้มปาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page