Skip to main content

นศ.วิศวฯ ได้รับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น" ประจำปี 2566

เยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชกานต์ ใจติ๊บ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

👍โดยในปีนี้ มีเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้นรวม 987 คน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page