Skip to main content

นศ.วิศวฯ คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ

ชนะเลิศหุ่นยนต์

ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาภาควิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ Roboinnovator Challenge 2023

และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม

โดยมี ดร.ศรุชา ยรรยง ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

บทความโดย

จำนวนผู้เข้าชม

Share this page