ขั้นตอนการดูตารางเรียน

lern

น้องๆ ชั้นปี 1 สามารถดูตารางเรียนของตนเองได้ที่

👉http://www.reg.kmitl.ac.th

🔍โดยตารางเรียน จะบอกวิชา เซค วันเวลา และห้องเรียน

______________________________

#kmitl #สจล

Share this page