คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

ทำไมต้องเรียน International Program แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ?

Faculty of Medicine, KMITL is 6-year advanced professional and research-based bachelor program. We providing a robust curriculum including all English core, transformative learning, system approach and heavy emphasis on cutting edge research initiatives, we aim beyond the conventional to develop sustainable medical breakthroughs.

ทำไมต้องเรียน International Program แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ที่ สจล. ?

1. Approved International Curriculum from the Thai Medical Council 2. Guaranteed Eligibility to Take the Thai Medical Licensing Examination 3. Guaranteed Research Grant for 4th Year Students 4. Innovative Research with KMITL Facilities Including: Engineering, Architecture, Nano Technology etc.

โอกาสในการหางาน

“Job
Doctor
Researcher”

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

495,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะแพทยศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Medicine

คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

แพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

Bachelor of Medicine (Information program)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6