คณะวิทยาศาสตร์

School of Science

Applied Microbiology (International program)

ทำไมต้องเรียน วท.บ. Applied Microbiology (International program) ?

This program aims to produce graduates who are able to integrate microbiological knowledge with biotechnology knowledge. In order to meet the expansion of industrial sectors, especially the biological industry, there are 2 forms of study; Type 1, which takes a period of 4 years. Upon graduation, you will receive a Bachelor’s Degree of B.Sc.Appiled Microbiology from KMITL; Type 2 is a 4 + 1 learning model that takes 5 years to complete. Upon graduation, you will receive a Bachelor’s Degree of B.Sc.Appiled Microbiology from KMITL and M.Sc. Nutraceuticals and Functional Foods from Mahidol University.

ทำไมต้องเรียน วท.บ. Applied Microbiology (International program) ที่ สจล. ?

3 Reasons to Choose Applied microbiology at Faculty of Science, KMITL 1 You’ll have an excellent learning experience. This curriculum integrates the knowledge between microbiology and biotechnology to create the microbe-related products. Not only high quality facility but also proficient faculty will provide excellent learning experience which improvement scientific skill. 2. Better career prospects and Valuable employability skills By intense learning courses both in theory and on the field, the curriculum will be giving you professional skills and knowledge relevant to your future career. The graduates will have knowledge and skill on utilization of microorganisms in Bio-industries, such as food and beverage, bioenergy, pharmaceuticals and cosmetics, and bioremediation. 3 High opportunities laboratory and research learning with international collaboration This curricular was strong collaborated with international universities, such as, University of Strathclyde (UK), Tokai University (JP), Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse (FR), Harbin Institute of Technology (CN), University of Chinese Academy of Science (CN), Tamkang University (TW), National Cheng Kung University (TW). Moreover, this curricular also has a two degrees option, which the graduate will be received both B.Sc. in Applied Microbiology (KMITL) and M.Sc. in Nutraceuticals and Functional Foods (Mahidol University).

โอกาสในการหางาน

Job
Prospective Career paths of the graduates:

Quality analyst in associated industries
Research and development microbiologist.
Academic staff.
Graduates will be able to further their studies on a graduate level, (Master and Ph.D.), in faculties relating to Biotechnology and Applied Microbiology.
Prospective salary per year of graduates:

For Biologists

350,000 THB in Thailand
58,000 SGD in Singapore
62,000 USD in USA
For Microbiologists

400,000 THB in Thailand
55,000 SGD in Singapore
58,000 USD in USA

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

70,000
บาท/ภาคการศึกษา
Waiting API ...

การติดต่อ

13.7274304, 100.7724534

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science

คณะวิทยาศาสตร์

School of Science

Applied Microbiology (International program)

คุณสมบัตรผู้สมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาปีที่6